SM
Dobrodošli na Departman za računarske nauke.
by Muzafer Saračević - Monday, 11 April 2016, 11:48 AM
 
Poštovani studenti, dobrodošli na Departman za računarske nauke. Ako izaberete da studirate na našem departmanu, odabraćete put sticanja najnovijih naučnih i stručnih znanja iz oblasti informacionih tehnologija. Studijski program Informatika je u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima u skladu sa zahtevima: u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, načina ocenjivanja, studiranja i sticanja diplome. Sticanje znanja na našem departmanu je u koraku sa dostignutim stupnjem razvoja informatike i računarstva u svetu i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene iz ovih oblasti. Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u savremeno opremljenim računarskim laboratorijama. Akcenat je na praktičnom radu i ovladavanju veštinama koje su potrebne za najatraktivnija zanimanja kod nas i u svetu. Visokostručni kadrovi koje je naš Departman iškolovao uspešno rade u regiji i šire i popunili su radna mesta koja su godinama bila bez stručnog kadra. Internacionalni karakter Departmana se ogleda kroz razna uključivanja u evropsku i svetsku akademsku zajednicu što je omogućilo da naši svršeni studenti uspešno rade ili studiraju na master ili doktorskim studijama u zemljama Evrope, a to je potvrda našeg zalaganja i težnje da studenti sa diplomom ponesu korisna i primenjiva znanja. Drage kolege, budite osposobljeni za poslove koji su danas najatraktivniji i najtraženiji u svetu… Doc. dr Muzafer Saračević, Rukovodilac departmana za računarske nauke, Univerzitet u Novom Pazaru.