SM
Festival kvaliteta 2013
napisao/la Muzafer Saračević - Wednesday, 5. December 2012., 13:32
 

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da učestvujete na Festivalu kvaliteta 2013 i 7. Međunarodnoj konfernciji o kvalitetu koje će biti održane od 23. do 25. maja 2013. u Kragujevcu.

Festival se održava pod motom "Kvalitetom do poslovne izvrsnosti" i obuhvata četiri konferencije:
40. Nacionalna konferencija o kvalitetu (24.05.2013)
7. Međunarodna konferencija o kvalitetu (23.05.2013)
8. Konferencija o kvalitetu života (25.05.2013)
4. Konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta (17. i 18.05.2013)
Okrugli sto Unapređenje saradnje između Univerziteta i privrede: Kvalitet studentske prakse u Srbiji, kao i okrugle stolove na teme: (1) kvalitet u državnoj upravi, (2) kvalitet u javnim (komunalnim) preduzećima, (3) kvalitet u malim i srednjim preduzećima, i radionice prema zainteresovanosti učesnika.

Official language of 7. International Quality Conference is English (M51).
Korišćeni jezik za 40. Nacionalnu konferenciju o kvalitetu, 8. Konferenciju o kvalitetu života i 4. Konferenciju studenata industrijskog inženjeringa i menadžmenta je srpski.

Želimo takođe da Vas informišemo da će se izabrani radovi sa 7. Međunarodne konferencije o kvalitetu (7th Interantional Quality Conference) biti objavljeni u:

·         International Journal for Quality Research  i

·         International Journal of Instrumentation Technology

Izabrani radovi sa Nacionalnih konferencija biće štampani u časopisu Kvalitet (M53) kao i u specijalnoj Monografiji.

Web sajt konferencije: http://www.cqm.rs/

Očekujemo da ćete doprineti uspešnom održavanju planiranih konferencija.

Iskreno vaš,
Predsednik organizacionog odbora 
Festival Kvaliteta 2013
Prof. dr Slavko Arsovski

clip_image006