Studijski program Informatika predstavlja osnovne akademske studije iz oblasti informatike i računarskih nauka u trajanju od 4 školske godine. Za završetak studija na ovom nivou potrebno je ostvariti 240 ESPB čime se stiče stručni naziv informatičar.

Dokumenta:

Sub-categories
PRVA studijska godina
DRUGA studijska godina
TREĆA studijska godina
ČETVRTA studijska godina
MASTER STUDIJE
DOKTORSKE STUDIJE